Kunduppgifter

Den svenska integritetsskyddslagstiftningen heter personuppgiftslagen (1998:204) och kallas för PUL. I Sverige var vi först med en nationell integritetsskyddslagstiftning när datalagen kom 1973. Den ersattes av PUL 1998, som bygger på ett EG-direktiv. Syftet med PUL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Främst gäller lagen registrering av personuppgifter på IT-media, dvs. i datorer. 

De uppgifter vi hämtar in är endast i syfte att kunna genomföra leveranser och ta emot/skicka betalningar. Inga uppgifter lämnas ut eller säljs vidare. Vill ni bli raderade ur vårt register skickar ni ett meddelande om detta.